BiOWiSH™ Crop 16-40-0 cho cây cảnh

75.000 

Giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững; giúp tối ưu năng suất nông sản và tối ưu chất lượng đất trồng trong nền đất nông nghiệp

  • Ức chế vi khuẩn gây hại; tiêu diệt nấm bệnh hại rễ như phytopbora;
  • Hỗ trợ giảm mật độ tuyến trùng
  • Tránh hiện tượng vàng lá, thối rễ trên cây trồng