Phân bón NPK Cà Mau 16-16-8+13S+TE

2.500.000 

Đạm (N): 16%

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 8%

Lưu huỳnh (S): 13%

Kẽm (Zn): 1000 ppm

Boron (B): 500 ppm

Độ ẩm: 2%

Danh mục: Từ khóa: ,