Urea Bio

650.000 

Đạm (N): 46,0%
Vi sinh vật Bacillus: 1,0×10^6 CFU/g
Biurét: 1,0%
Độ ẩm: 1,0%

Cho phép đặt hàng trước

Danh mục: Từ khóa: ,